3. Dec 2020

Keila Tervisekeskus – Tulekahjukorral Tegutsemine

28. Nov 2020

Esmased tulekustutusvahendid

17. Nov 2020

Koolitus

Mingisugune tekst. Koolituse lühitutvustus ja eelvaade. Jne.
11. Aug 2020

Tulekustutid

Tutvustus. tulekustutitega saab kustutada põlengu varajases staadiumis. siin koolitusael räägime kustutitest,
X