Koolitajad

Ahto Luhamäe
Tuleohutusspetsialist, kutse tase 5 (kutsetunnistus 099661). On lõpetanud Sisekaitseakadeemia Päästekolledži ja on läbinud Soome Riikliku Tööohutuskeskuse tööohutusalase baas- ja juhendajakursuse ning omab täiendavalt Soome Riikliku Tööohutuskeskuse akrediteeringut läbi viia Soomes ja põhjamaades nõutud tööohutuskoolitust ning väljastada põhjamaade tööohutuskaarti (nn Roheline kaart). Koolitaja kogemus üle 15 aasta.

Mari Kolga
Kriisinõustaja ja psühholoogina töötav Mari Kolga, kes hetkel õpib Sisekaitseakadeemia Sisejulgeoleku Instituudi magistriõppes kriisireguleerimist. Töötanud haridusasutuste tugisüsteemis 9 aastat kriisinõustajana ja hädaolukordade lahendamise plaanide koostaja ning hädaolukordade lahendamise koolituste läbiviijana 7 aastat.

Kalju Õunmann
Sisekaitseakadeemia Päästekolledzi lõpetanud erialase kõrgharidusega. Läbinud mitmed erinevad täiskasvanute koolitaja kursused. Koolitamise kogemus üle 20 aasta.

Andreas Pertelson
Lõpetanud Päästekooli päästemeeskonna juhi erialal. Tuleohutusalase koolitamise kogemus 12 aastat.

X