Kriiside lahendamine hoolekandeasutuses

30. september 202010:00-16:00

Tartu

eokk logo

Koolituse eesmärk: Anda teadmised ja oskused tegutsemaks erinevates kriisiolukordades.

Koolituse sihtgrupp:
Hoolekandeasutuste kriisimeeskonnaliikmed, – vastutajad, töökeskkonna-spetsialistid,  – volinikud ja teised antud teemast huvitatud isikud.

Koolituse läbiviimise alus: Hädaolukorra seadus

Koolituse järgselt õppija:

 • Teab ja oskab koostada oma asutuse vajadustest ja võimalustest lähtuvat hädaolukorra lahendamise plaani;
 • Teab, millised on tema ülesanded ja tegevused asutuse kriisimeeskonna liikmena erinevates hädaolukorra etappides;
 •  Tunneb ära ja oskab reageerida erinevatele hädaolukordadele;
 • Teab, millised on informatsiooni liikumise alused ning oskab koostada vastuseid ja teateid kolmandatele osapooltele hädaolukordade kohta;
 • Teab, kuidas taastada hädaolukorrale eelnenud tavapärane seisund ja oskab korraldada psühholoogilise toe abivajajatele.

Koolituse kestvus: 8 akadeemilist tundi

Registreerumine

  Olen tutvunud ja nõustun privaatsustingimustega

  Kohtumiseni koolitusel!

  X