Soome Tööohutuskaardi Koolitus (Tallinnas)

24. oktoober 201909:00

Tallinn, Mustamäe tee 5

Sihtgrupp: Eestist Soome, mujale Põhjamaadesse ja Euroopa riikidesse tööle siirdujad.

Tööohutuskaart (nn. roheline kaart, Työturvallisuuskortti) on Soomes tööohutuse edendamiseks väljatöötatud riiklik meede.

Koolitusel käsitletakse töötervishoiu ja tööohutuse põhitõdesid ning ühisele töökohale omaseid ohte. Antud koolituse edukas läbimine on Soome ettevõttesse tööle kandideerimisel eelduseks.

Koolitusel käsitletavad teemad:

  1. Ühine tööpaik: ohutus, tellija/teenuse osutaja tehtav valik, lepingu koostamine, tellija, teenuse osutaja, renditöö, riskianalüüs, töökaitsega seotud vastutused, tööandja vastutus ja kohustused, ühise tööpaiga töökaitse organisatsioon, töötervishoid.
  2. Ühine ohutus: põhimõte null ohutusest, majanduslikud mõjud, riskijuhtimine, koormatustegurid.
  3. Tutvustuse läbiviimine ühises tööpaigas, tutvustusprogrammi sisu.
  4. Turvaline tööpäev: töövahendite ja masinate, seadmete kasutamine, tõstetööd, töötamine objektil, kus on kukkumisoht, töötamine suletud ja kitsas ruumis, kemikaalidest lähtuva ohu arvestamine, muud eritööd, tööpäeva lõpetamine ühises tööpaigas.
  5. Tegutsemine õnnetusjuhtumi korral, tegutsemine häireolukorras, hädaabikõne, gaasioht.

Iga osaleja, kes osaleb koolitusel täies mahus ning sooritab selle lõpus edukalt testi (75% õigeid vastuseid), saab personaalse plastikkaardi (Työturvallisuuskortti), mis on kehtiv Põhjamaades: Soomes, Rootsis, Norras ja Taanis.
Tööohutuse tunnistus kehtib 5 aastat.

Kõik Soome tööohutuskoolituse läbinud registreeritakse Soome Tööohutuskeskuses.

Hind 98€

Registreerumine

Olen tutvunud ja nõustun privaatsustingimustega